Publicerad 11 april 2023

Utfallet i ansvarsprövningen

Rapporten ger en överblick över hur ansvarsprövningen i kommuner och regioner har sett ut under tidsperioden 2011 – 2021 med ett särskilt fokus på utfallet för 2021.

Fullmäktige beslutar varje år om styrelse, nämnder och beredningars ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår. Revisionen är oberoende och granskar årligen all verksamhet på fullmäktiges uppdrag och lämnar berättelse till fullmäktige för utfallet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.