Publicerad 12 juni 2024

Upphandling av sakkunniga inom kommunal revision

SKR har tagit fram detta kunskapsunderlag som stöd för processen att upphandla externa yrkesrevisorer som sakkunniga biträden till förtroendevalda revisorerna i kommuner och regioner samt lekmannarevisorerna i de kommunala aktiebolagen.

I materialet beskrivs viktiga definitioner och kontexten för den kommunala revisionen. Vidare framgår förutsättningarna för upphandling av sakkunniga biträden och upphandling hur en upphandling går till i praktiken med mera.

Kunskapsunderlaget kan även användas till stöd för upphandling av sakkunniga till revisorerna i kommunalförbund och samordningsförbund.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.