Publicerad: 17 september 2020

Digital kompetensutveckling för ledningen i kommuner och regioner

SKR och regeringen har ingått en överenskommelse om ett kompetenslyft för ökad digital kompetens hos ledning i kommuner och regioner. I syfte att öka förmågan och att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, hantera dess utmaningar samt öka moderniseringen av välfärden i offentliga sektorn.

Illustration: En dator

Webbkursen ger dig en inblick i hur din organisation kan arbeta systematiskt med att säkra nyttan av förändringsinsatser och digitala investeringar.

Illustration: många människor som sitter vid bord och samtalar.

En workshop där innehållet anpassas efter var ni är på er digitaliseringsresa. Gör en intresseanmälan.

Kurs och konferens

Webbutbildningar och beställningsbara utbildningar

Publikationer

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Handläggare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!