Det framgångsrika Sverige skapas lokalt

Senaste nytt

SKR i debatten

  • Staffan Isling

    Klimatberäkningar nyckel till minskade utsläpp

    Kommuner och regioner står inför den stora utmaningen att snabbt minska sina klimatutsläpp. Men att beräkna utsläppen och att identifiera effektiva insatser kan vara svårt. Därför har SKR, för första ... 2020-01-21 Miljö Krönika
  • Mer välfärdspengar utlovas – men hur mycket då?

    Nu är orden ”mer pengar behövs till välfärden” på allas läppar. Förutom SKR drar samtliga riksdagspartier samma slutsats. Det uppmärksammas i Finansdepartementets budgetprognos och debatterades i onsd... 2020-01-17 Ekonomi Blogg

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.