Senaste nytt

 • Viktig granskning av särskilda boenden

  Idag har IVO presenterat preliminära resultat av sin pågående granskning av landets 1700 särskilda boenden. SKR välkomnar granskningen, som är ett viktigt led i lärandet under pandemin.
  2020-07-07 Hälsa och sjukvård, Äldreomsorg
 • Samverkan och förnyelse avgörande i vårdens coronaarbete

  Idag publicerar SKR en skrift om den omställning och utveckling som skett inom hälso- och sjukvården under coronapandemin. Nu behöver vården ta tillvara den utveckling som skett.
  2020-07-02 Arbetsgivarfrågor, Digitalisering, Hälsa och sjukvård

SKR i debatten

 • Amanda Lind och Anders Knape.

  Demokratiska samtalet hotas av hårdare debattklimat

  Regeringen och SKR har beslutat att under året göra ett gemensamt arbete med målet att vår demokrati ska stå stark även de kommande hundra åren. 2020-07-09 Demokrati Debatt
 • EU:s vattendirektiv måste ändras

  EU:s värdefulla vattendirektiv behöver justeras. Annars hindras Sveriges mest effektiva reningsverk med risk för sämre vattenmiljö. Det skriver Anders Knape, ordförande SKR, och Elisabeth Unell, ordfö... 2020-07-06 Miljö Debatt

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.