Gå direkt till

Senaste nytt

 • Välkommet med rekommendationer kring snabbtester

  SKR välkomnar Folkhälsomyndighetens besked om vägledning för snabbtester för covid-19. Studier av snabbtester pågår redan i flera regioner, nu behövs tydliga ekonomiska förutsättningar.
  Hälsa och sjukvård
 • Goda intentioner men otillräcklig tid

  Betygsutredningens uppdrag är att ge elever bättre förutsättningar för lärande samt minska gymnasieskolans och gymnasiesärskolans fragmentisering. Det menar SKR i grunden är bra.
  Skola

SKR i debatten

 • Låt inte riskskatten drabba välfärden

  En ny riskskatt för banker och kreditinstitut har föreslagits av regeringen, C och L. Om skatten ska införas måste utformningen förändras skriver SKR och Kommuninvest i sitt gemensamma remissvar.
  Ekonomi Debatt
 • Poddserie om arbetet med nationella minoriteter

  Nu är vi inne i årets mörkaste tid – en tid som lämpar sig perfekt för att lyssna på intressanta poddar! Under 2020 har Region Gävleborg producerat och släppt en poddserie om arbetet med nationella mi...
  Mänskliga rättigheter Blogg

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.