Senaste nytt

 • Regionerna beslutar om ansvar för provtagning

  Sveriges 21 regioner har gemensamt beslutat att ta ansvar för provtagning av covid-19 för priogrupperna 1-3. Nu finns kapacitet att öka antalet tester på ett långsiktigt och robust sätt.
  2020-05-27 Hälsa och sjukvård
 • Stor ökning av besök inom psykiatrin

  Antalet besök inom barn-, ungdoms-, och vuxenpsykiatrin har ökat med drygt 920 000 mellan år 2016 och 2019 på riksnivå.
  2020-05-26 Hälsa och sjukvård, Psykisk hälsa

SKR i debatten

 • Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona

  Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsätt... 2020-05-27 Blogg
 • Staffan Isling

  Så kan man testa i stor skala

  Regionerna är tydliga med att gemensamt kommunicera att man tar ansvar för att bygga en ändamålsenlig testning. De vill klargöra det här för att det inte ska råda något tvivel om att man tar det ansva... 2020-05-26 Krönika

Bedrägeriförsök via mejl

Vi på SKR, som många andra organisationer, är just nu är extra utsatta för attacker i form av phising (nätfiskemejl) och andra bedrägeriförsök via mejl. Om du fått mejl från SKR där du uppmanas klicka på en länk, försäkra dig om att det inte är ett försök till bedrägeri. Om du är osäker på om mejlet verkligen kommer från SKR, kolla med avsändaren. SKR vidtar alla möjliga tekniska åtgärder och har polisanmält händelsen.

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.