Senaste nytt

 • Klart för kommuner att beställa skyddsutrustning

  Kommunerna kan nu beställa skyddsutrustning som saknats i till exempel äldreomsorgen. SKL Kommentus har beställt det som saknas genom OneMed som nu kan försäljas via företagets webbutik.
  2020-05-28 Social omsorg
 • Inte markpriser som gör det dyrt att bygga bostäder

  Mark är en liten utgiftspost i bostadsbyggandet och säljs av de allra flesta kommuner till ett genomsnittligt pris under 2 500 kronor per kvadratmeter bruttoarea, visar en enkät från SKR.
  2020-05-28 Byggande

SKR i debatten

 • Vi har inte råd att mista kommunsektorns medarbetare

  Vi behöver ge medarbetare som riskerar att bli arbetslösa möjlighet att fortbilda, utbilda och omskola sig, skriver SKR, Sobona, Kommunal, Lärarförbundet, Vision, Akademikerförbundet SSR, Vårdförbunde... 2020-05-29 Arbetsgivarfrågor Debatt
 • Cheferna i äldreomsorgen – en nyckelfunktion i tider av corona

  Coronapandemin ställer stora krav på välfärdens verksamheter. Inte minst har äldreomsorgen snabbt tvingats förändra arbetssätt för att möta nya behov. Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsätt... 2020-05-27 Arbetsgivarfrågor Blogg

Bedrägeriförsök via mejl

Vi på SKR, som många andra organisationer, är just nu är extra utsatta för attacker i form av phising (nätfiskemejl) och andra bedrägeriförsök via mejl. Om du fått mejl från SKR där du uppmanas klicka på en länk, försäkra dig om att det inte är ett försök till bedrägeri. Om du är osäker på om mejlet verkligen kommer från SKR, kolla med avsändaren. SKR vidtar alla möjliga tekniska åtgärder och har polisanmält händelsen.

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.