Senaste nytt

  • SKR kommenterar budgetpropositionen

    SKR välkomnar de omfattande tillskotten i budgetpropositionen för 2021. Samtidigt hade mer långsiktiga besked önskats då många kommuner och regioner redan planerar även för 2022 och 2023.
    Ekonomi
  • Samlad lösning behövs för hushållens återvinning

    Att bryta upp dagens system för återvinning från hushållen blir dyrt och komplicerat för medborgarna, svårjobbat för kommunerna och dåligt för miljön. Regeringen måste tänka om.
    Miljö, Samhällsplanering

SKR i debatten

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.