Det framgångsrika Sverige skapas lokalt

Senaste nytt

 • Om maxtaxa och blöjor i förskolan

  En tvist om vem som ska tillhandahålla blöjor i förskolan har väckt många frågor. SKR har nu analyserat kammarrättens dom.
  2020-01-17 Förskola, Juridik
 • Staten måste satsa mer på bredbandsutbyggnad

  Post- och Telestyrelsens (PTS) förslag för hur staten ska fördela bidrag till bredbandsutbyggnad är bra. Men bidragen är otillräckliga och hinder för kommuners utbyggnad måste röjas undan.
  2020-01-17 Bredband, digital infrastruktur

SKR i debatten

 • Mer välfärdspengar utlovas – men hur mycket då?

  Nu är orden ”mer pengar behövs till välfärden” på allas läppar. Förutom SKR drar samtliga riksdagspartier samma slutsats. Det uppmärksammas i Finansdepartementets budgetprognos och debatterades i onsd... 2020-01-17 Ekonomi Blogg
 • Samverkansavtalet – utmaningar och tack!

  Det nya året till trots önskar jag blicka tillbaka på det gamla och rikta ett stort tack till alla er som innan helgerna tog er tid att berätta om ert arbete med samverkansavtalen. 2020-01-16 Arbetsgivarfrågor Blogg

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.