Publicerad 7 juni 2021

När användaren kommer till dig

Det är vanligt att organisationer bjuder in till sitt eget kontor för att genomföra tester.

Man har då bättre kontroll över tekniken, tiden och de observatörer man eventuellt bjuder in till ett separat observationsrum. Ibland behövs förstås inte ens teknik, då man till exempel vill ha återkoppling på tidiga skisser som man tryckt ut på papper.

När du går igenom uppgifterna med varje deltagare, kom ihåg att inte prata för mycket. Ju mer du är tyst och lyssnar desto mer lär du dig om hur deltagarna tänker. Fråga gärna frågor som "varför" eller "berätta gärna mer om det" för att få deltagarna att utveckla sina tankar. Undvik att ställa ledande frågor eller låta ditt kroppspråk avslöja om de gör något som du inte förväntat dig.

Någon behöver anteckna och i bästa fall har ni möjlighet till en särskild person som antecknar utöver testledaren. Då kan testledaren fokusera på närvaro med deltagaren. Detta gäller även när man spelar in, vilket förstås rekommenderas. När man antecknar i stunden kommer man ofta på insikter som man senare kanske inte ser på samma sätt när man lyssnar på en inspelning eller läser en transkribering.

Kom också ihåg att ha en plan om något går fel. Några deltagare kan komma sent till en avtalad tid. Vilka uppgifter kan du då ta bort. Och om tekniken strular kan du ändå få ett värde av tiden genom att till exempel ha utskrivna sidor på gränssnittet.

Checklista för test

Här är en generell checklista som kan hjälpa dig att förbereda för att ta emot deltagare.

 • Välkomna deltagaren
 • Förklara vad undersökningen går ut på ("Vi testar inte dig, vi testar tjänsten.")
 • Få deltagarens samtycke till deltagande
 • Ställ eventuella förberedande frågor om deltagaren för att förstå mer om dem och deras erfarenhet
 • Tala om för deltagaren att de gärna får tänka högt när de går igenom uppgifterna
 • Låt deltagaren gå igenom uppgifterna
 • Notera hur väl hen klarar uppgifterna
 • Anteckna kritiska problem
 • Anteckna icke-kritiska problem
 • Notera mer subjektiva observationer
 • Fråga om vad man gillar, ogillar, och rekommenderar
 • Tacka deltagaren för deras tid
 • Informera om hur de får eventuell ersättning
 • Städa i ordning rummet så att det är redo för nästa deltagare