Publicerad 7 juni 2021

Enkäter

Enkäter är ett verktyg som mäter attityder och vad människor tycker.

Enkäten kan vara ett riskfyllt verktyg i relation till användningstester då de

  • inte ger svar på varför människor tycker saker
  • kan ge felaktiga svar när människor feltolkar frågor
  • kan ge felaktiga svar när människor kommer ihåg fel om sina egna beteenden ("hur ofta använder du...")
  • kan ge felaktiga svar när frågor är ledande
  • kan ge felaktiga svar när människor medvetet svarar fel för att framstå i bättre dager

Bara det faktum att det sällan finns möjlighet för de svarande be om förtydligande av frågorna gör att enkäter är bland den viktigaste testen du måste testa innan du släpper iväg den till många människor. Du kan nå många, men om du når många med en missvisande test så slösar du också med många människors tid.

Oavsett dess brister så är enkäter ofta ett populärt verktyg i organisationer och vi måste försöka göra det bästa av situationen när de används för informationsinsamling.

Tips för enkäter som utvärderar användning

  • Håll den kort! En styrka med enkäter är att de kan ge svar från många människor, men när antalet frågor kommer över en viss gräns så faller antalet svarande ofta drastiskt.
  • Fråga människor om deras roller, och deras erfarenhet med produkten/tjänsten,
  • Låt människor med sina egna ord beskriva hur de använder tjänsten, vilka uppgifter de utför och/eller information de letar efter. Tänk på att ofta uppstår problem när utvecklingsteam inte har bra koll på vad användarna faktiskt gör.
  • Be människor rangordna de viktigaste uppgifterna. Räkna upp, med användarnas ord och från deras perspektiv, allt man kan göra. Presentera dem i slumpmässig ordning och låt dem välja ut de fem viktigaste. Det här kan ge underlag för vad man vill testa i andra sammanhang.
  • Be människor beskriva problem. De får gärna vara så detaljerade som möjligt. Det här ger en bra bild över vad som är de mest upplevda utmaningarna just nu.

I slutändan, oavsett hur din enkät kommer att se ut, låt 2-5 personer ur målgruppen ge återkoppling på den innan den skickas ut till alla.

Bonustips: Standardiserade enkäter

Du kan också komma att vilja utföra standardiserade enkäter, som SUS (System Usability Scale).