Publicerad 7 juni 2021

Besök hos användarna

Att besöka användarna skapar en förståelse för deras problem och utmaningar på en helt annan nivå än traditionella tester där de kommer till er.

Det visar också ett genuint intresse för användarna och kan öka förtroende, skapa värdefulla relationer och bidra till insikter som andra miljöer helt enkelt inte ger.

Ofta kan det handla om en djupintervju som görs på plats, men med det som kallas kontextuella undersökningar så kan du välja att gå djupare och bredare. Tänk på det som en kombination av enkelt etnografiskt arbete och en användarintervju.

En kontextuell undersökning handlar om att observera människor i sitt naturliga sammanhang och att ställa frågor som fyller i luckorna i dina observationer. I korthet: observera > fråga > dokumentera.

Råd för värdefulla besök

  • Förbered frågor i förväg. Det betyder inte att du inte kommer ställa ytterligare frågor när du väl är på plats, men det ger dig en stomme och struktur, och självförtroende. Kom ihåg: testa din test på de sätt du kan i förväg, för att säkerställa att dina frågor är relevanta och förståeliga. För att kunna se mönster i svaren är det också viktigt att vissa centrala frågor ställs till alla du pratar med.
  • Spela in om du kan. Video är att föredra, eftersom du senare kan återkomma till hur de agerar i olika situationer. Om endast ljud funkar så är det självklart också till oerhörd hjälp för minnet.
  • Anteckna flitigt, även om du spelar in. Ofta kommer insikter till dig i stunden och då är det värdefullt att ha fångat dem på papper. Citat som illustrerar särskilda insikter är också bra att skriva ner.
  • Fotografera. Det hjälper dig inte bara att komma ihåg detaljer i det du såg, det är också bra när du delar ditt underlag med andra. Om du inte kan/får fotografera, skissa — eller gör båda!
  • Ta med en kollega. Det kan vara någon inom design, utveckling, eller annan person som gynnas av att träffa användare. Du får någon att diskutera insikterna med och en till ambassadör för värdet i att träffa användare. Ni får också fler som antecknar vilket gör att riskerna minskar att ni missar eller feltolkar något.