Publicerad 7 juni 2021

Första klicket

Det som kallas First Click Testing tittar på vad en deltagare först skulle klicka på i ett gränssnitt för att klara av en given uppgift.

En sådan här test kan genomföras på en färdig webbplats, en prototyp eller en skiss. Att 'Testa Första Klicket' låter dig till exempel utvärdera hur lättförståeliga menyer och länkar är inom ramen för din lösning.

Webbplatsen Measuring Usability återger studier som pekar på att:

  • En besökare som klickar rätt på första klicket kommer klara av sin uppgift 87 % av tiden
  • En besökare som klickar fel på första klickat klarar bara av sin uppgift 46 % av tiden

Tips

  • Som med all testning är det viktigt att deltagarna tillhör personer som använder och har nytta av webbplatsen.
  • När du skapar uppgifter: fokusera på att ge deltagarna ett problem som "Du vill veta hur mycket... , Du vill veta hur många... , Du vill veta var du hittar..." för att uppgiften ska kännas naturlig.
  • Dokumentera den "rätta" vägen för att slutföra uppgiften. Det underlättar när du antecknar och tolkar resultaten.
  • Spåra klicken och ta tid på hur lång tid det tar att klicka. Om det tar väldigt lång tid så kan det vara tecken på ett problem i sig. Risken är nämligen att besökarna förstår att de deltar i en klicktest och medvetet väntar med att klicka innan de känner sig helt säkra.
  • Komplettera gärna detta test med följdfrågor kring hur de tänkte och hur de upplevde uppgifterna.

Och kom ihåg. Testa din test innan du går ut brett med den.

Ett vanligt verktyg för First-click testing är Chalkmark.

Chalkmark