Publicerad 7 juni 2021

Gerilla-testning

Gerilla-testning är en metod som är relativt kostnadseffektiv och tillåter återkoppling från faktiska användare.

Detta är gerilla-testning

Så här förklaras gerilla-testning av Martin Belam:

Konsten att hoppa på människor på caféer och allmänna platser, och snabbt filma dem medan de använder en webbplats under några minuter.

Det sker alltså ingen rekrytering inför en gerillatest, testerna är snabba och hur många du hinner testa med avgörs av hur många människor som rör sig på platsen och det intresse och förtroende du lyckas skapa för att vilja delta.

Ett gerilla-test går ofta till så här:

 • Gå fram till en person
 • Presentera dig själv och fråga om personen kan tänka sig att delta i en test av en produkt
 • Om de accepterar, fråga om grundläggande information (undvik identifierande information som namn om du kan)
 • Ge dem ett par uppgifter/scenarier att gå igenom
 • Observera dem
 • Fråga om hur upplevelsen var
 • Tacka dem och erbjud eventuellt en enkel ersättning
 • Gå vidare till nästa person

När du har ont om tid och behöver identifiera viktiga brister tidigt i utvecklingen av en produkt kan det här vara en tacksam metod. Du kan också få en uppfattning om hur bekanta människor är produkttypen. Emellanåt när intressenter i ett projekt behöver övertygas om värdet av användningstester så är det här en bra metod för att väcka intresset.

Gerilla-testning är dock svagare som metod när det behövs viss expertis inom ämnesområdet för att kunna förstå den digitala tjänsten.

Planering är A och O

En gerilla-test kan vara oerhört framgångsrik om den är välplanerad. Det är alltså själva testet och genomförandet som bör vara "gerilla", inte planeringen.

 • Vad tydlig med målsättningen för testet. Du måste veta varför du samlar in information.
 • Ha en interaktiv prototyp. Det är ofta för mycket begärt att en person på kort tid ska förstå tjänsten genom att bläddra igenom papper. Men din interaktiva prototyp får vara enkla skisser som du gjort klickbara på till exempel en iPad.
 • Välj rätt plats. Det bör vara avslappnat, du bör ha tillåtelse från personalen (fråga i förväg, inte samma dag) och WiFi-nätverket måste vara stabilt om prototypen kräver internetuppkoppling.
 • Välj de absolut viktigaste uppgifterna att testa. Du kommer inte ha en lång stund med respektive person.
 • Se till att vara två personer för att kunna diskutera och resonera kring resultaten tillsammans. Max tre personer, så att deltagarna inte känner sig obekväma.

Tjänst lämplig för gerilla-testning

Skapa förtroende

För att människor ska känna sig bekväma, tänk på att hur du klär dig och presenterar dig själva kan vara avgörande. Informera om:

 • Vem du är och vad du gör.
 • Vad du efterfrågar från dem.
 • Fråga om de har 10 minuter att hjälpa med detta.
 • Erbjud eventuellt en ersättning (kaffe, bakverk, presentkort)

Om de ställer upp, se till att hålla tiden och avsluta helst en minut innan överenskommen tid. Och förstås, be om tillåtelse att få spela in.