Publicerad 4 december 2020

Om webbhandboken

Vad är webbhandboken och varför finns den?

Webbhandboken riktar sig primärt till SKR:s egna medarbetare och används som stöd för att höja kvaliteten på det innehåll som publiceras på våra webbplatser. Vissa delar av webbhandboken fungerar som ett uppslagsverk, andra delar kan du kopiera lösningar från och använda på de sidor du jobbar med.

Kommuner och regioner kan återanvända innehållet i webbhandboken

Merparten av webbhandboken är åtkomlig även för läsare utanför SKR:s organisation. Vi uppmuntrar kommuner och regioner att återanvända hela eller delar av webbhandboken och dess innehåll. SKR ska då anges som källa.

Riktlinjer och exempel är utformade för att att passa SKR:s verksamhet, organisation, webbplatser och webbpubliceringsverktyg. Vi kan inte garantera att webbhandboken går att använda i andra organisationer utan anpassningar.

Licensform

Webbhandboken publiceras under licensformen ”Creative Commons erkännande, icke kommersiell, dela lika”. Det är alltså inte tillåtet att använda webbhandboken i kommersiellt syfte.

I korthet innebär licensformen att SKR tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, och skapa nya verk utifrån webbhandboken – men inte att verket används i kommersiella sammanhang. Licensen säger också att SKR erkänns som upphovsman och ska anges som detta, samt att de verk som skapas utifrån webbhandboken ska licensieras under samma villkor.

Licenstexten för Creative Commons

Frågor och svar om webbhandboken

Vad är SKR:s webbhandbok?

Webbhandboken är en samling riktlinjer, exempel och lathundar som används av SKR i arbetet med våra webbplatser. Webbhandboken publiceras på webbplatsen skr.se för att det ska bli enkelt att komma åt den när man behöver.

Hur förhåller sig webbhandboken till webbriktlinjer.se eller andra rekommendationer om tillgänglighet på webben?

Allt webbarbete på SKR utgår från DIGG:s rekommendationer, som samlas på webbplatsen webbriktlinjer.se. I webbhandboken tar vi upp sådant som inte står i webbriktlinjer.se eller är en praktiskt tillämpning av riktlinjerna där.

Riktlinjerna i SKR:s webbhandbok kan eventuellt skilja sig från det som andra aktörer rekommenderar, om vi anser det vara motiverat utifrån våra egna behov.

webbriktlinjer.se

Går webbhandboken att tillämpa rakt av i en annan organisation än SKR?

Webbhandboken ska vara ett underlag för eget arbete, inte ett färdigt facit. Den är framtagen för att passa på SKR:s webbplatser, så vissa delar kommer att behöva anpassas till andra förutsättningar, som till exempel antalet tecken i en rubrik. Det mesta i webbhandboken bygger på etablerad kunskap och innehållet går därför troligen att tillämpa i andra organisationer utan alltför stora anpassningar.

Varför gör vi webbhandboken öppen för alla, trots att den är intern?

Vi vill dela med oss till kommuner och regioner för att ge inspiration till det egna kvalitetsarbetet med webben. Många kanske inte har resurser att utveckla en egen webbhandbok från grunden, då kan SKR:s arbete vara något att utgå från.