Publicerad 7 juni 2021

Fjärrtestning

Med fjärrtestning kan du utföra studier och tester med deltagare i deras ordinarie miljö, antingen via skärmdelning eller med andra online-verktyg som används för specifika fjärrtester.

En fjärrtest kan vara modererad på samma sätt som att användaren kommer till dig, eller omodererad där deltagarna utför uppgifterna helt självständigt.

Fjärrtestning kan vara bra när det är svårt att hitta sätt att mötas fysiskt på grund av tid eller geografiska avstånd, eller när deltagarna behöver en särskild mjukvara på grund av säkerhet eller tillgänglighet.

Fördelar med fjärrtester är att de kan vara kostnadseffektiva och att du potentiellt kan nå fler människor än vid fysiska möten. När testen är omodererad kan du också sprida ut möjligheten att svara över en längre tid.

Tänk dock på att du till exempel inte tar del av personers kroppspråk, som ibland kan vara talande. Det finns också en hel del tekniska utmaningar om deltagarna inte känner sig bekväma med den, till exempel om de inte vill eller kan köra den eventuella mjukvara som tester kräver, eller helt enkelt har dålig uppkoppling vid försök med videomöte.

Som alltid blir det oerhört viktigt även vid en online-test att testa din test. Här måste instruktionerna vara extra tydliga kring vad som förväntas, vilken teknik som krävs och vad man gör om tekniken inte fungerar.

Modererad fjärrtest

Vid en modererad test så observeras deltagarna när de utför förutbestämda uppgifter, oftast via skärmdelning. Modererade tester funkar som bäst för uppgifter som inte har ett tydligt stukturerat flöde, där mer interaktion mellan testledaren och deltagaren krävs.

Ibland kan en modererad test användas i kombination med online-verktyg som samtidigt mäter tid till avslut, hur lång tid varje uppgift tar, klickflöden och mätningar av tillfredställelse och attityder.

Omodererad fjärrtest

När testen i stället är omodererad så utför deltagarna uppgifter utan att någon testledare är närvarande. Omodererade tester funkar som bäst när du har specifika frågor om hur människor använder ett gränssnitt för relativt enkla – eller i vart fall tydliga – aktiviteter.

Många online-verktyg för omodererade tester skapar analysrapporter automatiskt där det ingår uppgifter om tid till avslut, hur lång tid varje uppgift tar, klickflöden och mätningar av tillfredställelse och attityder, samt även webbläsare och skärmupplösning.