Publicerad 7 juni 2021

Guide för användningstestning

Den här guiden ger dig underlag för metoder som bidrar till att enkelt och smidigt genomföra riktade undersökningar, intervjuer och datainsamlingar som underlag för designbeslut, hypoteser och utvärderingar.

Att göra undersökningar och tester är centralt för att kunna jobba användarcentrerat med inkluderande design.

Det är vanligt att känna sig osäker inom dessa områden, vilket leder till att man lägger för lite tid på ingående aktiviteter eller hoppar över helt. Genom att göra rätt från början kan vi undvika kostsamma fel och behov av att göra om senare.

Vi kan också upptäcka helt nya lösningar och problem, samt utmana förutfattade meningar. Inom ramen för en användarcentrerad designprocess ger guiden en vägledning framför allt inom området Testa, där det redan finns ett lösningsförslag att titta på, men ger också tips och idéer som är relevanta för områdena Undersök och Definiera.

Sex processteg för användningstestning: Undersök, Definiera, Idégenerera, Prototypa, Testa, Implementera

Användning

  • När SKR står inför en utmaning i en digital tjänst, eller undrar något gällande hur befintliga tjänster används, ska man kunna använda guiden som ett referensunderlag för att avgöra bästa sätt att samla in information som underlättar beslut och vägval.
  • Guiden ger inspiration till att löpande skapa rätt förutsättningar för att snabbt kunna genomföra relevanta undersökningar.
  • Guiden kan delas med alla som driver digitala satsningar inom SKR.

Beskrivning

Utifrån beskrivningar av metodik, och exempel, får du en uppfattning om hur du kan gå tillväga för att genomföra undersökningar och tester på ett kostnadseffektivt sätt, samt hur dessa dokumenteras för att ge bästa möjliga insikter. Du får även konkreta tips på tillvägagångssätt när du har ont om tid.

Det ska inte kännas svårt att planera och genomföra en test, utan tvärtom spännande och roligt!