Publicerad: 23 juni 2020

Krönika

Samarbete i krisen ger stora fördelar

Alla Sveriges kommuner kan nu avropa munskydd, visir, förkläden, handskar, handdesinfektion och ytdesinfektion från SKL Kommentus, via en särskilt upprättad webbplattform. Det är skyddsmaterial som verkligen behövs i kommunernas olika verksamheter.

Staffan Isling

Hittills har över 7 miljoner handskar beställts genom SKL Kommentus plattform, liksom en miljon munskydd, 350 000 förkläden och över 200 000 visir. Gemensamt har vi i sektorn byggt upp ett enkelt och välfungerande varuflöde från beställning till leverans. Det är ett bra komplement till kommunernas vanliga inköpskanaler och bidrar till att kommunerna har tillräcklig utrustning även på längre sikt.

SKL Kommentus, som är ett bolag som ägs av SKR och en majoritet av kommunerna, handlar upp och lägger beställningar på olika leverantörer som levererar utrustning till en enskild distributör, OneMed. Detta gör det möjligt att konkurrera på världsmarknaden och lägga stora beställningar. Volym är en nyckelfaktor. En och samma partner för såväl lager, distribution och administration förenklar samarbetet. Kommuninvest har bidragit genom en viktig kredit till SKL Kommentus Inköpscentral och de största kommunerna har ställt upp som borgenärer.

Regionernas samverkan för upphandling och inköp

Tidigt i pandemin kom regionerna snabbt överens om att samverka, för att bistå varandra i inköpen av skyddsutrustning och medicinsk utrustning för intensivvård. Marknaden är global liksom bristen var, och stora inköp ger många fördelar. Under våren har regionerna samverkat kring många olika inköp av kritiska produkter. För några veckor sedan blev det klart att ett företag i Svenljunga kan leverera 900 000 ansiktsmasker av den sort som används i intensivvården. Region Skåne har företrätt de andra regionerna och möjliggjort leveranser till samtliga regioner i ett års tid. Att det dessutom är ett företag i Sverige som levererar känns särskilt bra och det finns ingen risk att leveransen ska fastna vid några nationsgränser. Region Stockholm är en annan region som erbjuder övriga regioner att köpa skyddsmaterial som de köpt i stora volymer. Regionernas samverkan möjliggör även att man snabbt kan hjälpa varandra om akut brist på både skyddsutrustning och medicinsk utrustning för intensivvård uppstår.

Regionernas samarbete skapar ökade möjligheter att säkerställa kvaliteten på produkter eller bygga in varningssignaler i systemet för att minska risken för bristande kvalitet. SKR har löpande dialog med det statliga forskningsinstitutet Rise och Arbetsmiljöverket i dessa frågor.

Samma kostym passar inte alla

Vi har 21 regioner och 290 kommuner, alla med sina speciella förutsättningar. En kostym passar inte alla. Den lokala nivån är bäst skickad att fatta beslut och styra, utifrån det egna perspektivet. Men ensam är inte stark, särskilt inte när kommuner och regioner ska konkurrera med andra länder på en global marknad.

Denna exceptionella vår har verkligen visat att såväl kommuner som regioner kan gå samman när så krävs. De klarar att hantera en svår situation, ställer om snabbt, hjälper varandra med IVA-platser och medicinsk utrustning, är bra beställare och kan säkra att medarbetarna får utbildning i hur skyddsutrustning ska användas. Det är imponerande.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!