Rätt sjukskrivning

Stöd för rätt sjukskrivning är namnet på det projekt hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som utrett, utvecklat och testat ett IT-baserat bedömningsstöd ( SRS bedömningsstöd) som kan användas i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Syftet med bedömningsstödet är att hälso- och sjukvården med större träffsäkerhet och tidigare än idag ska kunna identifiera individer med ökad risk för längre sjukskrivning och de som har behov av rehabiliteringsinsatser.

Förstudie och utredningar som har genomförts har kommit fram till att ett bedömningsstöd för olika aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen kan ge individ- och samhällsnytta, fyller ett behov hos användare inom hälso- och sjukvården, är möjligt att realisera och stödjer visionen för nationell e-hälsa.

Bedömningsstödet är nu klart för införande och lansering.