Rätt sjukskrivning

SRS Bedömningsstöd

Ett stöd för ett mer effektivt, strukturerat, jämlikt och kvalitetssäkert arbete med sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Syftet med bedömningsstödet är att hälso- och sjukvården tidigt och med större träffsäkerhet ska kunna identifiera individer med ökad risk för längre sjukskrivning samt identifiera eventuella behov av rehabiliteringsinsatser.

Inom ramen för överenskommelsen om "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocess" mellan regeringen och SKR har SKR utvecklat ett IT-baserat bedömningsstöd som kan användas i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

2017-2020 testades, vidareutvecklades och utvärderades bedömningsstödet i primärvården.

Stödet har bidragit till en ökad effektivitet och högre kvalitet i sjukskrivningsarbetet, vilket kan bidra till kortare sjukskrivningar och snabbare återgång i arbete eller annan sysselsättning.

I dagsläget används bedömningsstödet i fyra regioner, stödet finns tillgängligt via IT-systemen Webcert och Rehabstöd som tillhandahålls avInera .