Publicerad 20 oktober 2020

Frakturer och ledskador, råd och åtgärder

Råden är tänkta att påminna om viktiga diagnosspecifika faktorer vid sjukskrivning och stötta läkare i dialogen med patienten. Åtgärderna är diagnosspecifika och har en påvisad positiv effekt på återgång i arbete.

Bedömningsstödet visar i första hand arbetslivsinriktade åtgärder, men även vissa medicinska åtgärder visas eftersom patientens hälsa är en förutsättning för återgång i arbete.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.