Publicerad 19 februari 2024

Om SRS

SRS bedömningsstöd ska stödja hälso- och sjukvårdspersonal, framför allt läkare och rehabiliteringskoordinatorer eller annan ansvarig för koordinerande insatser i arbetet med sjukskrivning och rehabilitering i primärvården.

Bedömningsstödet bidrar med ett samlat kunskapsunderlag för att med större träffsäkerhet och tidigt, kunna identifiera individer som riskerar en längre sjukskrivning och som har behov av specifika eller samordnade åtgärder för att kunna återgå till arbete eller annan sysselsättning.

SRS bedömningsstöd finns för de vanligast förekommande sjukskrivningsdiagnoserna i primärvården, kopplade till långa sjukskrivningar.

Diagnosförteckningen (PDF) Pdf, 42 kB.

SRS bedömningsstöd består av två delar. Huvuddelen är ett AI-baserat system med prediktiva modeller utvecklade med historiska, individspecifika data över sjukskrivningar och andra prognosfaktorer för långa sjukskrivningar, bland annat tidigare sjukskrivning, kön och ålder. AI-systemet använder anpassade algoritmer för att ta fram den individuella riskberäkningen för patienten.

Bedömningsstödet är också ett kunskapsbaserat system som presenterar diagnosspecifika råd och åtgärdsrekommendationer, utarbetade av en medicinsk expertgrupp.

När bedömningsstödet används visar det ett underlag som innehåller flera delar:

  • riskberäkning, som indikerar om en patient löper risk för att vara sjukskriven längre än 90 dagar
  • diagnosspecifika råd och rekommendationer om lämpliga rehabiliteringsåtgärder
  • diagnosspecifik nationell sjukskrivningsstatistik baserad på aktuell diagnos
  • koppling till webbsidan rattsjukskrivning.se med fördjupade beskrivningar av råd och rehabiliteringsåtgärder och beskrivningar av riskberäkningen och den nationella statistiken. Webbsidan innehåller också en sammanställning över länkar för de användare som önskar en fördjupning inom området sjukskrivning och rehabilitering.

Utvärdering av bedömningsstödet visar bland annat att användarna ser att arbetet med sjukskrivning och rehabilitering har kunnat prioriterats, samordnats och kvalitetssäkrats. Samarbetet mellan läkare och rehabkoordinatorer eller annan ansvarig för koordinerande insatser förenklas, ökar och förbättras. Likaså att åtgärder sätts in tidigare, patientens delaktighet ökar och även att samarbetet med externa aktörer underlättas.

Om projektet Stöd för rätt sjukskrivning

Projektet Stöd för rätt sjukskrivning, SRS, var en del av överenskommelsen ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess” , mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR (tidigare Sveriges Kommuner och Landsting, SKL).

Projektet utredde juridiska, tekniska och verksamhetsmässiga förutsättningar för att utveckla och erbjuda Hälso- och Sjukvården ett IT-baserat bedömningsstöd för att effektivisera, strukturera och kvalitessäkra arbetet med sjukskrivning och rehabilitering.

SRS bedömningsstöd är framtaget genom användarcentrerad utveckling och användning i skarp drift på hälso-och vårdcentraler i Region Halland, Jönköping, Sörmland och Norrbotten.

Projektet avslutades i december 2020.

Du kan läsa mer om SRS bedömningsstöd i den rapport och bilagor som projektet tagit fram.

Rapport till Socialdepartementet 2020 (PDF) Pdf, 399 kB.

Bilaga - Utvärdering och Nyttoanalys av SRS bedömningsstöd 2020 (PDF) Pdf, 2 MB.

Bilaga - Metod för införande av SRS bedömningsstöd Utvärdering 2020 (PDF) Pdf, 1 MB.

Bilaga - Förvaltning och Support av SRS bedömningsstöd 2020 (PDF) Pdf, 784 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.