Publicerad 6 april 2021

Debattartiklar

Debattartiklar och repliker som har publicerats i andra medier.
Kontakta pressjouren 08-452 71 01 om debattartiklar och repliker.

De senaste debattartiklarna

 • Stärk chefernas förutsättningar att leda äldreomsorgen

  Chefer i äldreomsorgen har en nyckelroll för kvaliteten. Det gällde såväl innan pandemin som under det senaste årets exceptionella situation.
 • Naturskyddsföreningen slår dövörat till

  Naturskyddsföreningen slår dövörat till i debatten om strandskyddet, skriver företrädare för SKR, LRF, Fastighetsägarna och Företagarna i en slutreplik.
  Byggande
 • Replik: Vem ska få hjälp av Arbetsförmedlingen?

  Regeringen och samarbetspartierna gav nyligen besked om kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken. Regeringen behöver nu skyndsamt beskriva hur Arbetsförmedlingen ska fungera för grupper som möter större hinder på väg mot arbete och studier.
 • Så stärker skolans huvudmän den praktiknära forskningen

  Fler elever kommer att få en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när Sveriges skolhuvudmän tar över det fristående forskningsinstitutet Ifous, skriver företrädare för SKR, Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors riksförbund och Ifous.
 • Nej, informationsmöten är inte detsamma som dialog

  Landshövdingarna vid de fem länsstyrelserna för vattenmyndigheterna skriver att det är förvånansvärt att vi föreslår en organisatorisk förändring av vattenförvaltningen. Men faktum är att vi är långt ifrån ensamma.
  Miljö, hälsa
 • Regeringen måste förändra strandskyddet i grunden

  Vacklandet om strandskyddet måste få ett slut. Regelverket fungerar inte. Det hindrar samhällsutveckling, särskilt på landsbygden, och behöver stöpas om. Tilliten till lokala nivån måste öka.
  Byggande
 • Dödläget kring molnet hindrar välfärdens utveckling

  Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter att både förbättra och effektivisera svensk välfärd. Men det juridiska dödläget kring molntjänster utgör ett betydande hinder. Regeringen måste agera nu för att lösa det.
  E-hälsa
 • Överpröva åtgärdsprogram och förändra vattenförvaltningen

  För tredje gången har Vattenmyndigheterna presenterat sina åtgärdsförslag för bättre kvalitet på våra sjöar och vattendrag. Lika många gånger har vi påtalat att flera av åtgärderna är omöjliga att genomföra, att de saknar finansiering och dessutom inte är tillräckligt förankrade hos de som ska genomföra dem. Det är också förklaringen till varför underskottet av åtgärder kvarstår i Sverige. SKR, Svenskt Vatten och LRF vill att regeringen överprövar åtgärdsprogrammen och därefter reformerar vattenförvaltningen.
  Miljö, hälsa
 • Replik: Faktafel i diskussionen om vården riskerar att leda oss fel

  Just nu sliter vårdpersonal och ansvariga hårt för att vårda svårt sjuka covid-patienter och för att rädda liv. Hela den vuxna befolkningen erbjuds också vaccin.
  Politisk styrning
 • Heltidsarbete ger fler kvinnor trygghet och frihet

  Heltidsarbete som norm kommer att göra fler kvinnor ekonomiskt självförsörjande, minska rekryteringsbehovet i välfärden och öka jämställdheten i arbetslivet.
  Arbetsmiljö, Jämställdhet, Personal- och kompetensförsörjning

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset