Publicerad 6 april 2021

Debattartiklar

Debattartiklar och repliker som har publicerats i andra medier.
Kontakta pressjouren 08-452 71 01 om debattartiklar och repliker.

De senaste debattartiklarna

 • Behov av reformer och åtgärder för de långtidsarbetslösa

  Långtidsarbetslösheten ligger på rekordnivåer och förväntas stiga ytterligare. Det saknas idag reformer för att fler individer ska få stöd att komma tillbaka till arbetsmarknaden.
 • Lokalt och regionalt perspektiv behövs i EU-arbetet

  ​EU når hela vägen ner i den lokalpolitiska vardagen. Det lokala och regionala perspektivet är därför helt nödvändigt när regeringen i höst sätter agendan inför det kommande ordförandeskapet.
  Internationellt
 • Stärk chefernas förutsättningar att leda äldreomsorgen

  Chefer i äldreomsorgen har en nyckelroll för kvaliteten. Det gällde såväl innan pandemin som under det senaste årets exceptionella situation.
 • Naturskyddsföreningen slår dövörat till

  Naturskyddsföreningen slår dövörat till i debatten om strandskyddet, skriver företrädare för SKR, LRF, Fastighetsägarna och Företagarna i en slutreplik.
  Byggande
 • Replik: Vem ska få hjälp av Arbetsförmedlingen?

  Regeringen och samarbetspartierna gav nyligen besked om kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken. Regeringen behöver nu skyndsamt beskriva hur Arbetsförmedlingen ska fungera för grupper som möter större hinder på väg mot arbete och studier.
 • Så stärker skolans huvudmän den praktiknära forskningen

  Fler elever kommer att få en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när Sveriges skolhuvudmän tar över det fristående forskningsinstitutet Ifous, skriver företrädare för SKR, Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors riksförbund och Ifous.
 • Nej, informationsmöten är inte detsamma som dialog

  Landshövdingarna vid de fem länsstyrelserna för vattenmyndigheterna skriver att det är förvånansvärt att vi föreslår en organisatorisk förändring av vattenförvaltningen. Men faktum är att vi är långt ifrån ensamma.
  Miljö, hälsa
 • Regeringen måste förändra strandskyddet i grunden

  Vacklandet om strandskyddet måste få ett slut. Regelverket fungerar inte. Det hindrar samhällsutveckling, särskilt på landsbygden, och behöver stöpas om. Tilliten till lokala nivån måste öka.
  Byggande
 • Dödläget kring molnet hindrar välfärdens utveckling

  Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter att både förbättra och effektivisera svensk välfärd. Men det juridiska dödläget kring molntjänster utgör ett betydande hinder. Regeringen måste agera nu för att lösa det.
  E-hälsa
 • Överpröva åtgärdsprogram och förändra vattenförvaltningen

  För tredje gången har Vattenmyndigheterna presenterat sina åtgärdsförslag för bättre kvalitet på våra sjöar och vattendrag. Lika många gånger har vi påtalat att flera av åtgärderna är omöjliga att genomföra, att de saknar finansiering och dessutom inte är tillräckligt förankrade hos de som ska genomföra dem. Det är också förklaringen till varför underskottet av åtgärder kvarstår i Sverige. SKR, Svenskt Vatten och LRF vill att regeringen överprövar åtgärdsprogrammen och därefter reformerar vattenförvaltningen.
  Miljö, hälsa

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset