Publicerad 19 april 2022

Debattartiklar

Debattartiklar och repliker som har publicerats i andra medier.

Kontakta pressjouren 08-452 71 01 om debattartiklar och repliker.

De senaste debattartiklarna

 • Värna Europas lokala självstyren

  För att kunna ge medborgarna en så god välfärd som möjligt måste vi utgå från de lokala och regionala förutsättningarna och behoven. Det skriver Anders Knape i en krönika i Europaportalen.
  Internationellt, Politisk styrning
 • Snåriga statsbidrag gör att färre får utbilda sig

  Att snabbt lära sig svenska och komma i arbete är avgörande för nyanländas etablering. Men snåriga statsbidrag göra att antalet utbildningsplatser inte ökar i tillräcklig takt.
  Vuxenutbildning
 • Nu stärker vi arbetsmiljön

  Arbetsmiljön i kommuner, regioner och kommunala företag behöver stärkas. I en ny överenskommelse om satsningar på arbetsmiljö och friskfaktorer höjer fack och arbetsgivare ambitionerna för arbetsmiljöarbetet i kommun- och regionsektorn. Nu behöver regeringen kliva fram och komplettera vår satsning med statliga arbetsmiljöinitiativ som är anpassade för de 1,2 miljoner som är anställda i välfärden.
  Arbetsmiljö
 • Attacker mot det digitala samhället kräver enat försvar

  Cyberattacker och andra it-relaterade incidenter utgör en fara för vårt digitaliserade samhälle. Kommuner, regioner och andra aktörer kan inte lämnas ensamma med hoten.
  Bredband, digital infrastruktur
 • Replik: Högst relevant med klimatkrav i många upphandlingar

  Kommuner och regioner har länge arbetat med att ställa klimatkrav i upphandlingar. Det är inget nytt. Kollektivtrafiken är bara ett av många konkreta exempel på det - där har andelen förnybara drivmedel ökat från 42 till 92 procent sedan 2009.
  Upphandling
 • Nio frågor av stor betydelse

  2022 lägger vi särskilt fokus på nio prioriterade frågor, som har stor politisk eller ekonomisk betydelse för svenska kommuner och regioner, skriver Anders Knape i Europaportalens krönika.
  Internationellt
 • Regeringen måste finansiera reform för våldsutsatta

  Den nya regleringen av skyddat boende är bra, men ska den fungera, så måste regeringen finansiera reformen.
  Kvinnofrid
 • Höjda pensioner gynnar hela samhället

  SKR och de 25 fackliga organisationerna i kommuner och regioner har undertecknat en bred överenskommelse om omställning, pensioner och arbetsmiljö.
  Kollektivavtal
 • Regeringen måste ge besked om beredskapsflygplatserna

  De regionala flygplatserna är avgörande för samhällets krisberedskap. Det är hög tid för regeringen att fatta beslut om fortsatt stöd under nästa år.
  Corona, covid-19, Trafik och infrastruktur
 • Replik: IVO:s datahantering bör granskas

  Det är inte rimligt att en så viktig myndighet som IVO förvränger statistik, generaliserar och ger sken av en sämre äldreomsorg vilket skapar extra oro. Det skriver Anders Knape, SKR, i en slutreplik.
  Äldreomsorg

Informationsansvarig

 • Helene Lindstrand
  Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR