Publicerad 30 mars 2021

Beredningen för digitalisering

Beredningen hanterar strategiska frågor om grundläggande gemensamma förutsätt­ning­ar för digital utveckling, exempelvis fråge­ställ­ningar kopplat till effektivisering genom digitalisering, automation och artificiell intelligens (AI), inno­vations- och förändringsledning, data som strategisk resurs, säker informations­hante­ring och nationell digital infrastruktur.

Vidare ska beredningen hantera rättsliga för­utsättningar för en digital samverkande förvaltning. I uppdraget ingår också att följa SKR-koncernens samverkan för att gemensamt stötta med­lem­marna i deras verk­sam­hetsutveckling med stöd av digitalisering.

Ordinarie ledamöter

Klicka på bilden för en större version.

Daniel Forslund (L) Region Stockholm

Ordförande
Daniel Forslund (L)
Region Stockholm

Malin Lauber (S) Växjö kommun

Vice ordförande
Malin Lauber (S)
Växjö kommun

Oliver Rosengren (M) Växjö kommun

Oliver Rosengren (M)
Växjö kommun

Parisa Liljestrand (M) Vallentuna kommun

Parisa Liljestrand (M)
Vallentuna kommun

Fredrik Larsson (M) Region Värmland

Fredrik Larsson (M)
Region Värmland

Jonas Bergman (M) Halmstads kommun

Jonas Bergman (M)
Halmstads kommun

Bosse Svensson (C) Östersunds kommun

Bosse Svensson (C)
Östersunds kommun

Mikael Lindfors (S) Norsjö kommun

Mikael Lindfors (S)
Norsjö kommun

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) Region Halland

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)
Region Halland

Khashayar Farmanbar (S) Nacka kommun

Khashayar Farmanbar (S)
Nacka kommun

Sandra Bizzozero (S) Karlskrona kommun

Sandra Bizzozero (S)
Karlskrona kommun

Ersättare

Klicka på bilden för en större version.

Lena Asplund (M) Region Väster­norrland

Lena Asplund (M)
Region Väster­norrland

Katarina Lundin (C) Göteborgs stad

Katarina Lundin (C)
Göteborgs stad

Liza-Maria Norlin (KD) Sundsvalls kommun

Liza-Maria Norlin (KD)
Sundsvalls kommun

Mathias Karlsson (L) Oskarshamns kommun

Mathias Karlsson (L)
Oskarshamns kommun

Jim Aleberg (S) Västra Götalands­regionen

Jim Aleberg (S)
Västra Götalands­regionen

Mattias Olsson (S) Region Skåne

Mattias Olsson (S)
Region Skåne

Jonas Andersson (S) Ragunda kommun

Jonas Andersson (S)
Ragunda kommun

Mats Berglund (V) Västra Götalands­regionen

Mats Berglund (V)
Västra Götalands­regionen

Gabriel Kroon (SD) Region Stockholm

Gabriel Kroon (SD)
Region Stockholm

Beredningssekreterare

Anna Wiitavaara

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset