Publicerad 27 november 2023

Beredningen för demokratifrågor

Beredningen för demokratifrågor bereder frågor som rör relationen medborgare och förtroendevalda. I detta ingår frågor om demokratiutveckling och arbetet med att motverka utanförskap och öka människors delaktighet.

Ordinarie ledamöter

Klicka på bilden för en större version.

Ordförande
Anders Ågren (M)
Umeå kommun

Vice ordförande
Jonas Naddebo (C)
Stockholm stad

Christina Mattisson (S)
Region Blekinge

Carl Kangas (S)
Värmdö kommun

Stefan Dalin (S)
Timrå kommun

Vivianne Macdisi (S)
Region Uppsala

Lena Granath (V)
Region Kalmar

Stefan Sydberg (M)
Region Norrbotten

Ann-Charlott Olsson Stenkil (M)
Varbergs kommun

Stefan Svensson (KD)
Västra Götalandsregionen

Marianne Sandström (SD)
Region Norrbotten

Ersättare

Klicka på bilden för en större version.

Amani Loubani (S)
Malmö stad

Maria Brauer (S)
Öckerö kommun

Julia Färjhage (C)
Lilla Edets kommun

Elinor Sundén (V)
Region Sörmland

Karin Pleijel (MP)
Göteborgs stad

Jeanette Ovesson (M)
Simrishamns kommun

Anna Zelvin (KD)
Region Kronoberg

Ina Lindström Skandevall (L)
Sundsvalls kommun

Anton Berglund (SD)
Region Sörmland

Beredningssekreterare

Martin Lidhamn

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.