Publicerad 1 december 2023

Programberedning för trygghet

Programberedningen ska lämna förslag på hur SKR utifrån sin roll kan bidra som bäst med utgångspunkt i medlemmarnas behov inom området.

Henrik Thunes (M), ordförande, Sollentuna kommun
Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C), vice ordförande, Örebro kommun
Amanda Lindblad (S), Sala kommun
Jenny Broman (V), Göteborgs kommun
Janne Grönholm (MP), Malmö stad
Samuel Klippfalk (KD), Solna kommun
Roger Haddad (L), Västerås stad
Håkan Lösnitz (SD), Västra Götalandsregionen

Programberedningens uppdrag

Programberedningen ska, utifrån en samlad bild till styrelsen lämna förslag på hur SKR utifrån sin roll (att företräda och stärka medlemmarna i arbetsgivarrollen, att bistå medlemmar med kunskap, råd och service, att erbjuda konkreta verktyg och lösningar, att påverka regering, riksdag och EU), kan bidra som bäst med utgångspunkt i medlemmarnas behov inom området, det vill säga det som bedöms ge störst effekt på vägen mot målsättningen och där SKR kan påverka
utvecklingen som mest.

Programberedningen ska under året redovisa för arbetsutskottet och styrelsen hur arbetet fortskrider. I oktober 2024 ska beredningen överlämna sina förslag till styrelsen.

Programberedningen ska även lämna en slutrapport till styrelsen som
sammanfattar arbetet och genomförda aktiviteter.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.