Goda budgetnyheter för socialtjänsten, men…

Mer pengar till äldreomsorgen och SiS, reglering av skyddat boende och satsningar inom funktionshinderområdet. Allt detta är bra – men inte gott nog.

Regeringens budgetproposition innehåller flera goda nyheter för kommunerna och för alla som behöver socialtjänstens stöd. Men goda nyheter kan alltid bli bättre.

Äldreomsorgen

Det är nog ingen som missat de stora tillskotten till äldreomsorgen. De permanenta 4 miljarderna per år är utmärkta. Likaså det utökade äldreomsorgslyftet, där regeringen skjuter till ytterligare 1.2 miljarder.

Samtidigt föreslås flera riktade statsbidrag, bland annat för fler sjuksköterskor och minskat antal timanställda. Det är så klart bra att dessa områden prioriteras. Men riktade bidrag istället för generella kostar på. All tid och resurser som läggs på ansökan och redovisning, är tid och resurser som kommunerna skulle kunna använda för verksamhet. Det är inte väl använda skattepengar.

Statens institutionsstyrelse

En mycket god nyhet är att Statens intuitionsstyrelse, SiS, får höjda anslag. Det är en fråga som SKR varit med och drivit på, och som innebär att SiS kan rusta upp sina lokaler och utveckla den kompetens som behövs, utan att det belastar kommunernas avgiftsnivå. Utöver det aviserar regeringen en LVU-subvention om 484 miljoner för 2022 som ytterligare ska sänka avgiften för kommuner.

Socialtjänstens tidiga förebyggande insatser är viktiga för att så långt som möjligt undvika placering hos SiS. Men för vissa barn och unga kan placering ändå vara nödvändig för att trygga deras hälsa och utveckling. Därför är det bra att avgifterna subventioneras och kvaliteten på boendena stärks.

Funktionshinderområdet

Det är också bra att regeringen kommit till skott med den personliga assistansen. Bland nyheterna märks att fler barn ska få rätt till assistans och att sjukvårdande insatser ska räkans in i assistanstiden. Egenvården ska också regleras i ny lag, vilket stärker rättssäkerheten.

När förslagen träder i full kraft beräknar regeringen att kostnaderna för kommunerna minskar med 1 miljard. Den beräkningen är kanske rimlig. Men de senaste åren har kommunerna fått ta över assistansärenden från staten motsvarande cirka 2 miljarder. Ur det perspektivet borde den minskade kostnaden istället ses som en återställning.

Idag, 23 september, aviserade regeringen att de vill utreda om staten ska ta huvudansvaret för assistansen. Det är mycket välkommet! Uppdelningen nu sätter inte bara käppar i hjulen för kommunerna – den innebär krångel och otydlighet för alla de som behöver assistansen.

Samtidigt vore det bra om regeringen såg till helheten. LSS är mer än personlig assistans. Vi på SKR vill till exempel gärna se ett rejält kompetenslyft för medarbetare inom LSS-boenden. Regeringens förslag att utreda möjligheten till ett kompetenscentrum om intellektuella funktionsnedsättningar och autism är därför välkommet. Men det kan bara ses som ett första steg. Det är lång väg kvar.

Skyddat boende

En annan god nyhet är att regeringen vill reglera insatsen skyddat boende för våldsutsatta och stärka barnperspektivet. Det innebär att insatsen – som hittills varit helt oreglerad – blir en ny placeringsform med tillståndsplikt och kvalitetskrav.

De ideella kvinnojourerna får också rejäla permanenta tillskott, samt ett tillfälligt bidrag så att de jourer som behöver kan uppfylla kvalitetskraven. Allt detta är bra. Hos många ideella jourer finns lång erfarenhet och kompetens som vi behöver vara rädda om.

Men regeringen måste tänka hela vägen. För det spelar ingen roll hur bra kvalitet jourerna än har om socialtjänsten inte har råd att placera där. För genomförandet av regleringen föreslås 30 miljoner för 2022 och 345 miljoner 2023. Men enligt SKR:s beräkningar kommer det att kosta kommunerna 4 miljarder bara att införa den nya boendeformen och betala för placeringar av vuxna och barn. Kvinnofridsområdet har länge varit kraftigt underfinansierat. Tyvärr verkar det fortsatt bli så, och det är inte okej.

Mer långsiktighet behövs

Det finns så klart många områden som ska och behöver prioriteras, och att få alla att vara nöjda med en budget är självklart inte lätt. Nu får vi vänta och se om den tar sig genom riksdagen. Och till dess vill jag skicka med: Pengar är bra. Men pengar som bidrar till långsiktig kvalitet är ännu bättre.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen