Publicerad 21 september 2021

Sammanfattning av 2022 års budgetproposition

De viktigaste förslagen för kommuner och regioner sammanfattas i cirkulär respektive EkonomiNytt.

Den 20 september presenterade regeringen Budgetpropositionen för 2022 (2021/22:1) och Höständringsbudgeten för 2021 (2021/22:2). Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2022–2024. Höständringsbudgeten anger förändringar i årets budget.

Några av satsningarna för kommunerna

 • 2,1 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommunerna.
 • Förstärkt äldreomsorgslyft jämfört med tidigare besked, 1 190 för år 2022 samt 1 490 miljoner kronor 2023. Satsningen omfattar nu 1,7 mil-jarder kronor respektive år.
 • Statsbidraget för regionalt yrkesvux tillförs 1 540 miljoner kronor 2022.
 • Skolmiljarden fortsätter även 2022.

Förslagen som berör kommunerna sammanfattas i cirkulär 21:34

Och några satsningar för regionerna

 • 900 miljoner kronor extra i generella statsbidrag till regionerna.
 • 6 miljarder för testning och smittspårning 2021, samt 2 miljarder för 2022.
 • För att jobba med uppskjuten vård satsas ytterligare 2 miljarder.
 • Personalsatsningar på 2 miljarder kronor för 2022.

Förslagen som berör regionerna sammanfattas i EkonomiNytt 10/2021

Informationsansvarig

 • Jonathan Fransson
  Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR