En kunskapsbaserad socialtjänst kräver långsiktighet och uthållighet

Sommaren 2025 träder den nya socialtjänstlagen i kraft. Till dess krävs att vi arbetar målmedvetet mot att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst.

Under en rad år har kommunerna och SKR gemensamt drivit utveckling för att stärka förutsättningar för kommunerna att utveckla och förbättra sina verksamheter utifrån fakta och kunskap. Med hjälp av nationella kvalitetsregister, brukarundersökningar, individbaserad systematisk uppföljning och genom organiserade arenor har vi kunnat få fram värdefull information och kunskap som bas för vidare utveckling.

Den nya socialtjänstlagen planeras börjar gälla 1 juli 2025. Den nya lagen understryker att socialtjänsten ska vara kunskapsbaserad. Det innebär att ta stöd i bästa tillgängliga kunskap, uppföljning, jämförelse och analys. Kunskap om målgrupper och resultat skapar också förutsättningar för en snabb och effektiv reformering av socialtjänstens arbete med äldreomsorg, social barn- och ungdomsvård, stöd till personer med funktionsnedsättningar, missbruks- och beroendevård, ekonomiskt bistånd och/eller hedersrelaterat våld och förtryck.

Socialtjänsten behöver utvecklas i takt med samhället för att erbjuda rätt stöd och service i rätt omfattning och samtidigt ställa om och införa nya, flexibla, lätt tillgängliga och tillitsskapande arbetssätt. I det ryms ledning och styrning för att skapa kulturförändring för att underbygga införandet av nya arbetssätt och stärka förmågan att utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet.

Sedan 2020 har 288 av 290 kommuner beslutat att tillsammans säkra kunskap och lärande för socialtjänstens verksamheter. Arbetet utgår från en rekommendation från SKR och finansieras genom en extra avgift för kommunerna. Det gemensamma arbetet för en kunskapsbaserad socialtjänst är långsiktigt, stimulerar till utveckling av verksamheten och möjliggör ett bättre beslutsfattande.

Men vi behöver göra mer och framförallt bygga vidare på det vi har gjort och det vi vet krävs för en kunskapsbaserad socialtjänst. Arbetet med att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst måste hållas i långsiktigt.

I dagarna har SKR skickat ut ett informationsbrev om vad vi redan har gjort och vad vi behöver göra framåt. Samtidigt har regeringen aviserat att medel kommer att tillföras kommunerna och SKR mellan 2024-2028 för att stödja implementeringen av en ny socialtjänstlag, där kunskapsbasering är en del. Det är ett viktigt besked.

Nu startar arbetet med att se över hur SKR kan utveckla innehållet i en förnyad rekommendation som ska gälla från och med 2025. Tillsammans fortsätter vi att skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad socialtjänst.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen