Äldreomsorgen behöver stärkas - nu och på sikt

I förra veckan tog jag med intresse del av Coronakommissionens första delbetänkande. Den pekar på att äldreomsorgen behöver stärkas, på både kort och lång sikt, och tar bland annat upp behov av högre bemanning och ökad kompetens. Jag har stor förståelse för att kommissionen landar i dessa slutsatser. Det har vi och andra aktörer också gjort, och flera insatser har initierats för att möta dessa utmaningar.

Enbart nyrekrytering löser inte kompetensutmaningen

I SKR:s senaste rekryteringsprognos framgår att välfärdens rekryteringsbehov fram till 2029 fortsatt ligger på en hög nivå. Dels på grund av det demografiska trycket med en kraftig ökning av åldersgruppen 80+, dels på grund av att många av dagens medarbetare kommer att gå i pension de närmaste åren. Högre bemanning kan kännas som den självklara lösningen på äldreomsorgens utmaningar. Problemet är att det inte kommer att vara möjligt om vi tittar på befolkningsutvecklingen.

De kommande tio åren ökar andelen äldre över 80 år med 50 procent, samtidigt som andelen i arbetsför ålder endast ökar med låga 5 procent. Det innebär att konkurrensen om arbetskraft kommer att hårdna på hela arbetsmarknaden. Självklart ska kommunerna rekrytera fler till äldreomsorgen, men det går inte att enbart lita till nyrekrytering för att möta behovet av äldreomsorg. För att uppnå ökad bemanning och ökad kompetens krävs också att vi gör andra saker. Som ett stöd till medlemmarna har vi försökt sammanfatta några av de viktigaste i SKR:s senaste rekryteringsrapport.

Strategier för att möta kompetensutmaningen

Kompetenslyft och heltidsarbete som norm

Jag tänkte lyfta ett par av dessa åtgärder. Om fler inom äldreomsorgen arbetar heltid används den kompetens som finns i verksamheterna på ett bättre och mer effektivt sätt. Antalet arbetade timmar ökar samtidigt som den enskilde arbetstagaren ökar såväl inkomst som pension. Det är skälet till att SKR och Kommunal sedan flera år arbetar tillsammans för att heltidsarbete ska vara norm i välfärdens yrken.

Regeringen, SKR och Kommunal presenterade i maj ett kompetenslyft för äldreomsorgen. Satsningen syftar bland annat till att få fler tillsvidareanställda med relevant utbildning. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att inom vård och omsorg är tre av fyra anställda redan tillsvidareanställda, enligt den senaste personalstatistiken från 2019. Och sett till arbetad tid så står tillsvidareanställda för 80 procent av den arbetade tiden.

Personalen i välfärden

Fler anställda med rätt kompetens i äldreomsorgen, och färre tidsbegränsat anställda och fler heltidsanställda, kommer att ge tryggare anställningar. Och genom en stabilare bemanning kommer arbetsmiljön att förbättras för den befintliga personalen. Allt detta kommer att bidra till en stärkt kvalitet i äldreomsorgen.

Återhämtning och minskad smittspridning

Under pandemin har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort ett enormt arbete under väldigt tuffa förutsättningar. Det är viktigt att medarbetarna får möjlighet till återhämtning, både fysiskt och psykiskt. För att förebygga ohälsa och sjukdom har många arbetsgivare ökat tillgången till företagshälsovård, samtalsstöd och konkreta arbetsmiljöverktyg.

Vi är fortfarande mitt i pandemin och nu måste vi alla göra allt vi kan för att minska smittspridningen och trycket på chefer och medarbetare i vården och omsorgen. Skippa shoppingturen till köpcentret eller middagen med goda vänner. Just nu behöver vi alla ta ansvar för att lätta trycket på vården och äldreomsorgen.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR








  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen