Publicerad 14 september 2021

Viktigt budgetbesked om stöd till Sveriges kulturliv

SKR är positiva till regeringens förslag om att stärka kultursektorn med 940 miljoner kronor. Många kulturverksamheter har drabbats hårt av pandemin och behöver stöd för att komma ur krisen.

− Det är ett viktigt besked till kultursektorn, som påverkats kraftigt av de restriktioner som införts för att tackla pandemin. Vi behöver få till en ordentlig återstart av hela det svenska kulturlivet, säger Michaela Stenman, sektionschef på SKR.

SKR har under en längre tid arbetat för att produktionsincitament gällande filmproduktion. Därför är det nu glädjande att regeringen presenterar ett förslag om 100 miljoner kronor årligen i permanent stöd.

− Åtgärden bidrar till stärkt utvecklingskraft och tillväxt i hela landet, bland annat genom ökade skatteintäkter, starkare företag och ökad omsättning i den kulturella och kreativa sektorn, säger Michaela Stenman.

Flera regioner har i dag regionala produktionscentra för film. De både stödjer produktion av specifika filmer och arbetar för att öka antalet filminspelningar i Sverige generellt. Med ett produktionsincitament är även staten med och bidrar till en stark och konkurrenskraftig film- och tv-industri i landet.

Stödet till folkbiblioteken genom satsningen Stärkta bibliotek håller på att fasas ut, men får ett välkommet tillskott för år 2022. De 75 miljoner kronor som tidigare har avsatts för det kommande året fördubblades nu till 150 miljoner kronor.

Den största delen av regeringens budgetsatsning för år 2022 avsätts till ett stimulansstöd på 745 miljoner kronor som ska fördelas av Kulturrådet. Exakt hur de pengarna ska fördelas kommer att påverkas av de förslag presenteras när Återstartsutredningen lämnar sitt betänkande den 30 september 2021.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michaela Stenman
    Handläggare/expert

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.