Publicerad 16 mars 2022

Verksamhetsstöd för arbetet med kulturskola

SKR tar fram ett verksamhetsstöd till kommuner som vill utveckla sin samverkan mellan skola och kulturskola.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) planerar tillsammans med Kulturskolerådet och Kulturskolecentrum att genomföra ett pilotprojekt med kommuner som vill bidra till att ta fram formerna för ett verksamhetsstöd för utvecklad samverkan mellan skola och kulturskola. Avsikten med pilotprojektet är att göra en problem- och behovsinventering och utifrån den ta fram förslag till hur kommuner kan arbeta. Det gäller dels arbetet med strukturerad dialog inom kommunerna och dels utvecklingen av ett gemensamt målbildsarbete mellan kulturskola och skola.

– Vi har en tät dialog med våra medlemmar och många uttrycker en oro för Skolinspektionens tolkningar av skollagen när det gäller kulturskola på skoltid. Därför är det positivt att vi nu startar det här projektet för att ta fram ett relevant verksamhetsstöd till de kommuner som efterfrågar det, säger Michaela Stenman, sektionschef på SKR.

Deltagande kommuner sökes

För närvarande söker SKR efter kommuner som är intresserade av att delta i pilotprojektet. Utifrån utvärdering av pilotprojektet är förhoppningen att kansliet kan gå ut med ett bredare erbjudande om verksamhetsstöd till kommunerna under hösten 2022.

Informationsansvarig

  • Michaela Stenman
    Handläggare/expert

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.