Publicerad 20 september 2021

Svagt statligt stöd till fritids- och idrottsanläggningar

SKR beklagar att regeringens budgetproposition saknar skrivningar kring tillgången till anläggningar för fritid och idrott. Kommunerna behöver ökat stöd för att utveckla anläggningarna.

− I Sverige saknas ett statligt engagemang inom idrottsanläggningsområdet. Kommunerna bidrar med sex gånger mer pengar till driftkostnader för egna idrottsanläggningar än det totala statliga idrottsanslaget på 2,5 miljarder kronor som nu föreslås, säger Michaela Stenman, sektionschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR har under lång tid tillsammans med Riksidrottsförbundet försökt uppmärksamma regeringen på behoven av ett ökat statligt engagemang för utvecklandet av idrotts- och fritidsanläggningar i syfte att utveckla anläggningar som motsvarar nya behov.

Trots att regeringens mål med idrottspolitiken uppfylls i flera avseenden påpekar man i budgetpropositionen att det fortsatt finns stora utmaningar kring att nå idrottspolitiska mål avseende jämlikhet, jämställdhet och prioriterade grupper. Riksidrottsförbundet presenterade också nyligen en undersökning som stödjer just detta. Den visade på att stora grupper unga söker andra värden i idrott och fysisk aktiviteter än bara det som traditionellt sett har handlat om att uppnå resultat.

− Vi ser att staten skulle kunna utveckla sin roll här och har påtalat detta till regeringen, säger Michaela Stenman.

Informationsansvarig

  • Nils-Olof Zethrin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.