Publicerad 15 mars 2021

Utveckla lärmiljön genom DigiLys

Arbetsmodellen DigiLys bidrar till att utveckla lärmiljön genom kollegialt lärande och med koppling till forskning och beprövad erfarenhet.

Arbetsmodellen DigiLys motsvarar de delar som Skolverket lyfter fram för ett systematiskt kvalitetsarbete. Summativa resultat i form av elevernas testresultat ger dig som pedagog analysunderlag till formativ bedömning och diskussioner om vad som kan göra lärmiljön bättre.

Detta sker genom analysmöten, då du tillsammans med dina kollegor analyserar elevernas testresultat på gruppnivå. De insatser som ni vill pröva för att förbättra resultaten inom olika områden, till exempel matematik, ska vara förankrade i forskning eller beprövad erfarenhet.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset