Publicerad 15 mars 2021

SKR:s satsning Skolanalys

I SKR:s skolsatsning Skolanalys erbjuder vi ett stöd för ett effektivt utvecklingsarbete med målet att skapa förutsättningar för förbättrade skolresultat.

Erfarenheter från Sverige och andra länder har visat att det är möjligt att stärka den egna förmågan och förbättra elevernas studieresultat på relativt kort tid. Det kräver ett lokalt utvecklingsarbete som är fokuserat på rätt saker och är väl förankrat i alla led.

Det här är SKR:s Skolanalys

SKR:s Skolanalys handlar om att stärka den egna förmågan att utveckla skolan och förbättra skolresultaten. Arbetet utgår från varje kommuns unika förutsättningar där politiker, förvaltningsledning, rektorer och lärare aktivt deltar i utvecklingsarbetet.

SKR:s Skolanalys följer en arbetsprocess i fyra steg under totalt ett års tid.

  1. SKR inventerar. Arbetet inleds med ett besök där SKR intervjuar företrädare för politiker, förvaltning, skolledare, lärare och elever. SKR gör även en genomlysning av statistik och annan dokumentation
  2. SKR återkommer därefter med en kartläggning och analys som diskuteras vid en särskild workshop med brett deltagande. SKR vägleder även inför utvecklingsarbetet som tar vid.
  3. Arbetet utgår hela tiden från kommunens egna insatser. SKR roll handlar om att ge stöd och vägledning.
  4. Kommunen genomför och följer upp, SKR följer upp och stöttar vid behov.

Kostnad

Kostnad för medverkan är 85 000 kronor. Priset inkluderar resor, övernattning, förberedelser, samt återkoppling av SKR:s kartläggning och analys.

Kontakt och intresseanmälan

Kontakta oss om du vill ha mer information eller vill anmäla intresse för att delta i SKR:s Skolanalys.

Informationsansvarig

  • Daniel Berr
    Projektledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset