Publicerad 2 februari 2022

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Gymnasieskolan lägger en viktig grund för ungdomars etablering i arbete och övergång till fortsatta studier. Gymnasiesärskolan ska lägga en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt även bidra till personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Gymnasieskolan lägger en viktig grund för ungdomars etablering i arbete och övergång till fortsatta studier. Att ge alla elever förutsättningar att nå gymnasieexamen är en högt prioriterad fråga. Tillsammans med vuxenutbildningen utgör gymnasieskolan en bas för arbetsmarknadens kompetensförsörjning. En fullföljd gymnasieutbildning är ett led i ett livslångt lärande. I gymnasieskolans uppdrag ingår också att främja personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet bland eleverna.

Gymnasiesärskolan ska lägga en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt även bidra till personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Det är av stor vikt att elever i gymnasiesärskolan ges förutsättningar att genomföra utbildningen. Inom gymnasiesärskolan kan eleverna få ett gymnasiesärskolebevis. Gymnasieutbildning anordnas i en majoritet av landets 290 kommuner. Huvudmän för utbildningen kan vara kommuner, landsting, gymnasieförbund och enskilda huvudmän.

En central del i SKR:s arbete inom gymnasieskolan är att stödja våra medlemmar i det arbete de bedriver lokalt och regionalt.

Regler för uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annika Hellewell
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR