Publicerad 12 mars 2021

Nationella prov

Från och med hösten 2018 är delar av skrivproven för årskurs 9 och gymnasiet/vuxenutbildningen obligatoriska att genomföra digitalt.

Dessa delar av skrivproven är obligatoriska att genomföra digitalt:

  • engelska
  • svenska
  • svenska som andraspråk.

Med proven följer olika tekniska krav vid genomförandet. Eftersom det ännu inte finns någon nationell it-tjänst att använda behöver skolhuvudmännen lösa det här på egen hand. För att underlätta och stötta i arbetet har SKR tillsammans med Skolverket och Swedish EdTech Industry tagit fram en vägledning.

Vägledning

Målgrupp för vägledningen är de som på olika sätt ansvarar för att stötta verksamheten i det digitala arbetet (förvaltning, skolledning, it-avdelning, it-pedagoger med flera).

Vägledning digitala nationella skrivprov v2.2 2020 (PDF)

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset