Publicerad 1 mars 2023

Tidsåtgång för några vanliga ärendetyper

Siffrorna bygger på uppgifter från våren 2022.

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus

Tidsåtgång för handläggning av ärendetypen nybyggnad av en- eller tvåbostadshus


Medelvärde i timmar

Medianvärde i timmar

Lägst antal timmar

Högst antal timmar

Antal kommuner som ligger till grund för uppgiften

Planenligt

25

25

16

34

35

Avviker från detaljplan

29

29

20

40

35

Utanför planlagt område

30

30

18

42

34

Nybyggnad av en komplementbyggnad, med tekniskt samråd

Tidsåtgång för handläggning av ärendetypen nybyggnad av komplementbyggnad med tekniskt samråd


Medelvärde i timmar

Medianvärde i timmar

Lägst antal timmar

Högst antal timmar

Antal kommuner som ligger till grund för uppgiften

Planenligt

15

15

9

20

37

Avviker från detaljplan

17

18

11

22

37

Utanför planlagt område

16

17

9

22

37

Nybyggnad av en komplementbyggnad, utan tekniskt samråd

Tidsåtgång för handläggning av ärendetypen nybyggnad av komplementbyggnad utan tekniskt samråd


Medelvärde i timmar

Medianvärde i timmar

Lägst antal timmar

Högst antal timmar

Antal kommuner som ligger till grund för uppgiften

Planenligt

8

8

4

11

38

Avviker från detaljplan

11

11

6

15

38

Utanför planlagt område

10

10

4

17

38

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd

Tidsåtgång för handläggning av ärendetypen anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd


Medelvärde i timmar

Medianvärde i timmar

Lägst antal timmar

Högst antal timmar

Antal kommuner som ligger till grund för uppgiften

Planenligt

10

11

3

14

36

Avviker från detaljplan

12

13

7

17

35

Utanför planlagt område

12

13

6

17

34

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd

Tidsåtgång för handläggning av ärendetypen anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd


Medelvärde i timmar

Medianvärde i timmar

Lägst antal timmar

Högst antal timmar

Antal kommuner som ligger till grund för uppgiften

Planenligt

5

5

3

9

37

Avviker från detaljplan

7

7

4

14

37

Utanför planlagt område

7

6

4

14

36

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Tidsåtgång för handläggning av ärendetypen förlängning av tidsbegränsat bygglov


Medelvärde i timmar

Medianvärde i timmar

Lägst antal timmar

Högst antal timmar

Antal kommuner som ligger till grund för uppgiften

Förlängning av tids­begränsat bygglov

6

6

3

10

36

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd

Tidsåtgång för handläggning av ärendetypen installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd


Medelvärde i timmar

Medianvärde i timmar

Lägst antal timmar

Högst antal timmar

Antal kommuner som ligger till grund för uppgiften

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd

8

8

3

12

32

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd

Tidsåtgång för handläggning av ärendetypen installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd


Medelvärde i timmar

Medianvärde i timmar

Lägst antal timmar

Högst antal timmar

Antal kommuner som ligger till grund för uppgiften

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd

3

3

2

7

35

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL (attefallshus i form av komplementbyggnad)

Tidsåtgång för handläggning av ärendetypen uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL (attefallshus i form av komplementbyggnad)


Medelvärde i timmar

Medianvärde i timmar

Lägst antal timmar

Högst antal timmar

Antal kommuner som ligger till grund för uppgiften

Med tekniskt samråd

10

10

5

15

37

Utan tekniskt samråd

5

5

3

7

38

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § (attefallshus i form av komplementbostadshus)

Tidsåtgång för handläggning av ärendetypen uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL (attefallshus i form av komplementbostadshus)


Medelvärde i timmar

Medianvärde i timmar

Lägst antal timmar

Högst antal timmar

Antal kommuner som ligger till grund för uppgiften

Med tekniskt samråd

10

10

5

15

33

Utan tekniskt samråd

5

5

3

9

35

Förhandsbesked

Tidsåtgång för förhandsbesked


Medelvärde i timmar

Medianvärde i timmar

Lägst antal timmar

Högst antal timmar

Antal kommuner som ligger till grund för uppgiften

Inom planlagt område

12

11

3

26

32

Utanför planlagt område

15

17

2

26

36

Handläggningskostnad per timme

Tidsåtgång för förhandsbesked


Medel­värde, kr per timme

Median­värde, kr per timme

Lägst hand­läggnings­kostnad per timme

Högst hand­läggnings­kostnad per timme

Antal kommuner

Hand­läggnings­kostnad per timme

1 098

1 065

900

1 410

65

 

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.