Publicerad 12 mars 2021
Frågor och svar

Varför är det så olika antal svarande på respektive ärendetyp?

Vissa ärendetyper har många kommuner använt precis så som de föreslås i SKR:s underlag. Då är de direkt jämförbara. För andra ärendetyper har vissa kommuner gjort andra formuleringar eller indelningar än vad som föreslås i SKR:s underlag. Då kan de inte tas med i denna jämförelse.

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset