Publicerad 12 mars 2021
Frågor och svar

Hur ska min kommun använda jämförelsen?

Sammanställningen är tänkt att vara ett stöd för kontroll när ni arbetar med er egen tidsuppskattning. Ligger ni högt eller lågt i jämförelse med andra kommuner? Om det skiljer väsentligt, vad kan vara orsaken? Det är däremot viktigt att understryka att det inte finns något rätt eller fel i det antal timmar som bedöms läggas på en viss ärendetyp. En kommun med långa avstånd måste till exempel lägga fler antal timmar på ett arbetsplatsbesök än en kommun med korta avstånd. Handläggarnas erfarenhet eller arbetets organisation är också exempel på sådant som kan påverka den enskilda kommunens tidsåtgång för ärendehanteringen. Sammanställningen är inte ett facit eller en rekommendation, utan just ett jämförelsematerial.

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset