Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

2. Uppföljning av tillsynsplanen för år 1

Sker i september-december år 2.

Kontoret (chefen) gör först en uppföljning av tillsynsplanen för år 1. Vad är uträttat? Stämmer det med vår planering för treårsperioden?

Chefen följer även upp ekonomin. Om planerad tillsyn (inkomster) är större än utförd tillsyn (prestation) har vi en tillsynsskuld. Om avgiftsfinansieringen är för låg, har vi budgetunderskott.

Det är viktigt att ha infört rutiner i kommunen för hur processerna med tillsynsskuld och budgetunderskott ska hanteras, innan de uppstår. Nämnden fattar beslut om det behöver vidtas några åtgärder med anledning av uppföljningen.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.