Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

1. Ge förslag på uppdaterad delegationsordning och taxebilaga 1

Sker i april år 2.

Tjänstemän uppdaterar årligen delegationsordningen i april. Vad är nytt inom myndighetsområdets lagstiftning? Vad är förändrat?

Nya uppdrag måste skrivas in i taxebilaga 1 för att avgift ska kunna tas ut från nästkommande år. Förslag på delegationsordning och taxebilaga 1 lämnas till chefen men om ingen ny lagstiftning har tillkommit inom myndighetsområdet behöver delegationsordningen och taxebilaga 1 inte ändras.

Taxebilaga 1

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.