Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

7. Beslut om handläggningskostnad per timme, avgiftsnivåer och taxan i nämnd

Sker i september år 1.

Det är viktigt att beslut sker innan årsskiftet för att undvika problem med fakturering till verksamhetsutövare.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.