Publicerad 12 mars 2021
Frågor och svar

5. Kontrollera taxebestämmelserna

Handläggare ser över SKR:s taxebestämmelser och justerar så att paragraferna stämmer i kommunen. Exempel på detta är aktuell handläggningsavgift per timme, och om indexuppräkning ska användas.

Taxebestämmelser

Taxebestämmelser och juridiska kommentarer

Ett underlag som förenklar arbetet, men som måste anpassas till den aktuella kommunen och dess förutstättningar innan antagande.

Ändringar i taxebestämmelserna

2020-10-16: PKV har uppdaterats i enlighet med uppdatering 2020.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.