Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

4. Se över handläggningskostnaden per timme

Sker i maj-juni år 1.

Det är kommunen som beslutar om sina taxor, och över sitt sätt att beräkna handläggningskostnaden per timme. SKR tillhandahåller underlaget, och kommunen beslutar sedan om man vill använda det.

Använd SKR:s excelmall och handledning om hur man räknar ut handläggningskostnad per timme. Det är viktigt att ta med alla kostnader.

Beräkna handläggningskostnad per timme, handledning (PDF) Pdf, 525 kB.

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme, MB PBL, april 2015 (Excel) Excel, 644 kB.

Illustrationer: Så räknar du ut handläggningskostnaden

  1. Vad kostar myndighetsutövningen (PDF) Pdf, 328 kB.
  2. Gemensamma kostnader (PDF) Pdf, 294 kB.
  3. Faktiska handläggningskostnaden (PDF) Pdf, 261 kB.
  4. Översikt, handläggningskostnad per timme (PDF) Pdf, 192 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.