Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Avgifter vid överklaganden

Avgift tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas. Det framgår redan av 3 § 2 p. i taxeunderlaget och kan sägas bottna i en allmän princip om att ingen ska behöva betala för sin rätt att överklaga.

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.