Publicerad 18 mars 2021

Behovsutredning

Det första steget i arbetet med taxan är att göra en behovsutredning. Här beskrivs hur en behovsutredning kan genomföras och vilka bedömningar kommunen behöver göra.

Tre år och tre processer i behovsutredningen

Arbetet med behovsutredningen sker i årsvisa cykler, så kallade årshjul, som löper över tre år. Sedan börjar det om. Under olika delar av året ska ni fokusera på olika saker i arbetet. Huvudsakligen är det tre processer som ni kommer att arbeta med under de tre åren; prioriteringar, bedömningar och utvärderingar.

Prioriteringsprocessen, år 1

Bedömningsprocessen, år 2

Utvärderingsprocessen, år 3

Publikationer

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset