Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

5. Om nödvändigt, börja ändra schabloner

Sker i slutet av år 2.

Om någon schablon visar sig ligga helt fel kan man vid årets slut, i samband med uppföljningen av tillsynsplanen, ändra schablonen för viss bransch. Uppföljning av schablonerna kan påbörjas i slutet av år 2, då kontoret har fått större erfarenhet av schablonerna.

Övning 2a om finansiering av tillsynen

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset