Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

1. Se över taxans schabloner och prioriteringar

Sker i februari-april år 3.

Det är dags att revidera taxan och se över gjorda prioriteringar och schabloner, nu när erfarenheten av att använda taxemodellen är större i kommunen. Gå igenom taxebilaga 2 och 3.

Taxebilaga 2 och 3

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset