Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

9. Beslut om delegationsordning i kommunfullmäktige

Sker i november år 1.

När taxan är antagen i kommunfullmäktige kan även delegationsordningen fastställas i kommunfullmäktige. Om det är möjligt kan den självklart beslutas samtidigt som taxan.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR