Publicerad 12 mars 2021
Frågor och svar

5. Kontrollera taxebestämmelserna

Handläggare ser över SKR:s taxebestämmelser och justerar så att paragraferna stämmer i kommunen. Exempel på detta är aktuell handläggningsavgift per timme, och om indexuppräkning ska användas.

Taxebestämmelser

Taxebestämmelser, (PDF) Pdf, 136 kB.

Ett underlag som förenklar arbetet, men som måste anpassas till den aktuella kommunen och dess förutstättningar innan antagande.

Ändringar i taxebestämmelserna

2020-10-16: PKV har uppdaterats i enlighet med uppdatering 2020.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR