Publicerad 24 maj 2021

Webbmöte om nya regler inom estetiska behandlingar

Välkommen till Tillsyn & Taxor den 8 juni då vi fokuserar på hur kommunernas miljökontor påverkas av nya regler inom estetiska behandlingar.

Under Tillsyn & Taxor den 8 juni kommer Socialstyrelsen berätta om det nya regelverket inom estetiska behandlingar. Det har bland annat gjorts en översyn av förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som får konsekvenser för kommunerna. De nya reglerna innebär att verksamheter som bedriver hygienisk behandling, och därmed omfattas av miljöbalken, ska anmäla sin verksamhet till kommunen i de fall behandlingen innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användande av stickande eller skärande verktyg. Tidigare har anmälningsskyldigheten enbart gällt i de fall det finns risk för blodsmitta. Ändringarna träder i kraft 1 juli 2021. Var med och lyssna och ställ dina frågor.

Tillsyn och taxor: Nya regler inom estetiska behandlingar – hur påverkas kommunernas miljökontor?

Informationsansvarig

  • Maja Högvik
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR