Publicerad 16 januari 2024

Ta del av resultaten från enkäten om miljö- och hälsoskydd 2023

Nu har resultaten från SKR:s senaste miljö- och hälsoskyddsenkät publicerats. Läs mer om bland annat hur stor den genomsnittliga handläggningskostnaden per timme är för miljötillsyn och livsmedelskontroll och hur mycket avtalssamverkan har ökat i landet.

Statistik inom tillsyn och kontroll

Omkring vart fjärde år undersöker SKR bland annat hur landets miljö- och hälsoskyddskontor använder SKR:s taxeunderlag och hur de valt att organisera sig. I årets enkät låg fokus särskilt på kompetensförsörjning och former för samverkan.

Viktigt med plan för kompetensförsörjningen

Resultaten av miljö- och hälsoskyddsenkäten visar att flera miljökontor bedömer att det är svårt att hitta och nyanställa personal med rätt kompetens. Kompetensförsörjning är en stor fråga i hela samhället. Men det som är unikt för miljökontoren är att det är för få som utbildar sig till inspektörer och att kompetenskraven har ökat. Samtliga kommuner som besvarat enkäten uppger att de arbetar med kompetensförsörjningsplaner på olika sätt.

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.