Publicerad 13 mars 2023

Fler exempel på klimatarbete i kommuner och regioner

Det pågår en stor mängd klimatfrämjande insatser i kommuner och regioner. SKR visade i december upp ett flertal exempel på insatser som kan fungera som stöd och inspiration till andra. Nu är det dags för en ny omgång med 14 nya exempel från kommuner och regioner.

Lärande exempel, klimat

Kommuner och regioner har en nyckelroll i Sveriges klimatomställning och genomför ett viktigt arbete inom olika områden. SKR har tagit fram ett antal lärande exempel på viktiga insatser som stöd och inspiration till andra kommuner och regioner.

Insatser inom fem olika temaområden

Många insatser behöver skalas upp och mycket går att lära från kommuner och regioner som ligger i framkant. Exemplen presenteras inom områdena:

  • Styrning och ledning,
  • Egen verksamhet,
  • Bygga samhälle
  • Underlätta näringslivets omställning
  • Stödja medborgarnas omställning

Seminarieserie om lärande exempel våren 2023

SKR håller en seminarieserie kring lärande exempel den 17 mars samt den 21 april.

17 mars, anmälan och mer information

21 april, anmälan och mer information

Informationsansvarig

  • Victoria Kalén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.