Publicerad 29 januari 2024

Åter dags för årets Presidiedagar inom plan-, bygg- och miljöområdet!

Den 22–23 april är det återigen dags för SKR:s årliga presidiekonferens för aktuella plan-, bygg- och miljöfrågor. I år är temat Vägar mot det robusta samhället - ett verkligt aktuellt ämne! Välkommen!

Anmälan och mer information

SKR:s årliga Presidiedagar är den naturliga mötesplatsen för såväl den politiska ledningen som tjänstemannaledningen inom plan-, bygg- och miljöområdet. Dagarna kommer att innehålla både ett flertal kunskapspass på temat med utgångspunkt i sakfrågorna och även studiebesök kommer att arrangeras. Möjlighet kommer även ges till att samtala med varandra och med medarbetare på SKR..

Bland annat kommer du få ta del av regeringens aktuella politik och inriktning ur ett risk- och sårbarhetsperspektiv, den gröna omställningen, civil beredskap och klimatanpassning.

Bland talarna kan nämnas statssekreterarna Johan Davidson hos infrastruktur- och bostadsministern och Daniel Westlén hos miljö- och klimatministern samt de av regeringen utsedda samordnarna Peter Larsson och Klas Ericson. Michael Malm chef för totalförsvars- och samhällsplaneringssektionen vid Försvarsmakten, Sara Keisu ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Skellefteå och Emma Kjernhald samhällsbyggnadschef i Lerums kommun är också med från scenen.

Informationsansvarig

  • Victoria Kalén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.